Don Quichot - Cervantes

Werelden van verschil

Deze blog­post is deel 11 van 25 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel — tien­de hoofd­stuk
Over de aar­di­ge gesprek­ken, gevoerd tus­sen Don Qui­chot en San­cho Pan­za, zijn schild­knaap

Nu het gevecht met de schild­knaap van de rei­zen­de dames in het voor­deel van Don Qui­chot is geëin­digd trekt het duo weer ver­der. Is San­cho Pan­za voor­al­eerst geïn­te­res­seerd of Lees ver­der

De beste hand van varkensvlees pekelen

Deze blog­post is deel 10 van 25 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel — Negen­de hoofd­stuk
Waar­in een ein­de komt aan de ver­vaar­lij­ke strijd tus­sen de kloe­ke Bis­ka­jer en de dap­pe­re held van de Man­cha

Een hoofd­stuk dat zomaar ein­digt met de mede­de­ling dat de auteur helaas niet weet hoe het ver­der gaat, want hij heeft de ver­ha­len over Don Qui­chot uit de Lees ver­der

Over teleurstellende windmolens en een verrassende wending ter compensatie

Deze blog­post is deel 9 van 25 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel – Acht­ste hoofd­stuk:
Over het goe­de for­tuin dat de dap­pe­re Don Qui­chot beleef­de in het schrik­ke­lijk en nooit gedroomd avon­tuur van de wind­mo­lens, bene­vens ande­re gebeur­te­nis­sen, heug­lij­ke gedach­te­nis waar­dig

Vraag een wil­le­keu­rig iemand iets over Don Qui­chot te ver­tel­len en groot Lees ver­der

Een dichtgemetselde boekenkamer mag niet baten

Deze blog­post is deel 8 van 25 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel — Zeven­de hoofd­stuk:
Gaan­de over de twee­de tocht van de voor­tref­fe­lij­ke rid­der Don Qui­chot van de Man­cha

Het zou wat zijn. Dat je op een och­tend wak­ker wordt en er na een tijd­je ach­ter komt dat de kamer waar al je boe­ken staan er niet meer is. Ver­dwe­nen. Als­of ze nooit bestaan heeft.
Lees ver­der

Afranselingen

Deze blog­post is deel 5 van 25 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel — Vier­de hoofd­stuk:
Over het­geen de rid­der over­kwam toen hij de her­berg ver­la­ten had

Het is niet veel wat ik nog wist over Don Qui­chot (eigen­lijk ben ik door het lezen van alleen al de eer­ste drie hoofd­stuk­ken een heel stuk wij­zer gewor­den) maar één van de din­gen die ik me meen Lees ver­der