Don Quichot - Cervantes

Een gladde jongen met gladde praatjes

Deze blog­post is deel 4 van 25 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes
DQ1-3

Eer­ste deel — Der­de hoofd­stuk:
Waar­in wordt ver­haald op wel­ke dwa­ze wij­ze Don Qui­chot zich rid­der deed slaan

Nau­we­lijks heeft Don Qui­chot zijn maal­tijd ach­ter de kie­zen of hij wordt alweer gekweld door de gedach­te dat hij nog steeds niet tot rid­der is gesla­gen. In de waan dat de her­ber­gier een Lees ver­der

De verbeelding op weg

Deze blog­post is deel 3 van 25 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel – Twee­de hoofd­stuk:
Het­welk han­delt over de eer­ste tocht, die de geest­rij­ke Don Qui­chot uit zijn lan­den heeft onder­no­men

Onze held laat er geen gras over groei­en. Nadat hij zich­zelf in het eer­ste hoofd­stuk een rid­der­uit­rus­ting bij elkaar heeft geknut­seld trekt hij er nu in alle Lees ver­der

Verstand verloren, verhaal geboren

Deze blog­post is deel 2 van 25 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel — Eer­ste hoofd­stuk:
Het­welk han­delt over de aard en de aan­ge­le­gen­he­den van de ver­maar­de rid­der Don Qui­chot van de Man­cha

Vroe­ger las ik alles wat los en vast zat. Boe­ken en strip­ver­ha­len natuur­lijk, maar ook de krant en aller­lei tijd­schrif­ten uit de lees­map waar we thuis op geab­bo­neerd Lees ver­der

Don Quichot — Voorrede

Deze blog­post is deel 1 van 25 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes
donquichot

Als onder­deel van zijn inlei­ding bij de nieu­we #50books vraag schrijft Hen­drik-Jan:

Je kunt wel schrij­ven over schrij­ven, maar is dat voor de lezer wel inte­res­sant. Is het voor een lezer niet veel leu­ker om te lezen over lezen?

Zelf denk ik dat het er veel van­af hangt hoe erover geschre­ven is. Lees ver­der