Een avondje tussen de geitenhoeders

Deze blog­post is deel 12 van 33 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel – elf­de hoofd­stuk
Over het­geen Don Qui­chot beleef­de met zeke­re gei­ten­hoe­ders

Nu ik gis­ter de draad weer opge­pikt heb van mijn blogs­erie over Zen and the Art of Motor­cy­cle Main­tenan­ce, eens zien of ik van­daag het­zelf­de kan doen met Don Qui­chot. In juni heb­ben we onze hel­den ach­ter­ge­la­ten bij het kam­pe­ment van enke­le gei­ten­hoe­ders waar zij de nacht in het open veld gaan door­bren­gen. Aan­van­ke­lijk zeer tegen de zin van San­cho. Als blijkt dat de gei­ten­hoe­ders een voor­tref­fe­lijk en voor­al over­vloe­dig maal heb­ben klaar­ge­maakt slaat de stem­ming ech­ter al snel om. Er wordt sinds tij­den goed gege­ten en zeker niet min­der gedron­ken. […]  Lees ver­der