Eric & Sofie

Van mij — Eric & Sofie: Seizoen 2

  • Fictief
Deze blog­post is deel 14 van 14 in de serie Eric & Sofie

Roer­loos als een havik loe­rend naar een prooi hangt de scher­pe punt enke­le mil­li­me­ters boven het huid­op­per­vlak. Pori­ën staan niets­ver­moe­dend uit­no­di­gend open. Licht­blon­de dons­haar­tjes raken gehyp­no­ti­seerd door het sta­tisch veld en strek­ken zich uit naar boven. Haast teleur­ge­steld Lees ver­der

Cut like a Buffalo — Eric & Sofie: Seizoen 2

  • Fictief
Deze blog­post is deel 12 van 14 in de serie Eric & Sofie

To get the opti­mum use out of the buf­fa­lo, the Nati­ve Ame­ri­cans had a spe­ci­fic method of but­chery, first iden­ti­fied at the Olsen-Chub­bock archae­o­lo­gi­cal site in Colo­ra­do. The method invol­ves skin­ning down the back in order to get at the ten­der meat just bene­ath the Lees ver­der

Serial Groupie — Eric & Sofie: Seizoen 2

  • Fictief
Deze blog­post is deel 10 van 14 in de serie Eric & Sofie

Jezus Chris­tus Cri­mi­neel! Wat ben jij een suk­kel, zeg!
Echt, ik zweer het je!”

God­ver­klo­te, wat moet ik nu met die arm?
Kun­nen we weer opnieuw begin­nen.
Als­of ik niets anders te doen heb.
Jezus!”

Heb je nog geluk dat je een ande­re arm hebt.
Stel voor dat het je pik was geweest.”

Lees ver­der

Kill & Rush! — Eric: Seizoen 1

  • Fictief
Deze blog­post is deel 8 van 14 in de serie Eric & Sofie

Het moei­lijkst is om zon­der te spet­te­ren dode­lij­ke mes­ste­ken toe te bren­gen. De gege­ven tijd is ook een uit­da­ging. Slechts enke­le minu­ten heb je de tijd. Dat is dan ook met­een de kick.
‘Kill & Rush!’
Groot con­trast met zijn zorg­vul­dig geplan­de moord­par­tij­en ‘aan huis’.

Hij kijkt de vrouw recht Lees ver­der