Kill & Rush! — Eric: Seizoen 1

Deze blog­post is deel 8 van 14 in de serie Eric & Sofie

Het moei­lijkst is om zon­der te spet­te­ren dode­lij­ke mes­ste­ken toe te bren­gen. De gege­ven tijd is ook een uit­da­ging. Slechts enke­le minu­ten heb je de tijd. Dat is dan ook met­een de kick.
‘Kill & Rush!’
Groot con­trast met zijn zorg­vul­dig geplan­de moord­par­tij­en ‘aan huis’.

Hij kijkt de vrouw recht Lees ver­der

In het Fantasierijk — Eric: Seizoen 1

Deze blog­post is deel 7 van 14 in de serie Eric & Sofie

Ik kijk tegen het ach­ter­hoofd van mijn ont­voer­der. We zit­ten in een auto. De man ach­ter het stuur. Ikzelf op de ach­ter­bank.
Er is iets over m’n mond geplakt. Is hij bang dat ik anders ga gil­len?

De man draait zich om en kijkt me door­drin­gend aan voor­dat hij zijn blik weer Lees ver­der

Experimenten — Eric: Seizoen 1

Deze blog­post is deel 6 van 14 in de serie Eric & Sofie

Van­uit de hoog­te ziet ze zich­zelf lig­gen op een wit­te ope­ra­tie­ta­fel. Een fel­le lamp beschijnt haar in een laken gehul­de naak­te lichaam. In de hoe­ken van de kamer die aan haar blik ont­trok­ken zijn lijkt iemand te zijn. Geluid als van zwa­re adem­ha­ling. Een deur gaat open. Lees ver­der

Weerloos — Eric: Seizoen 1

Deze blog­post is deel 5 van 14 in de serie Eric & Sofie

De aar­ze­ling was zicht­baar. Stond op z’n gezicht te lezen. De gehe­ven hand met het mes tril­de licht. Zou hij toe­ste­ken?
De jach­ti­ge muziek zwol aan.
En ging abrupt over in het feest­ge­druis van De Top­pers. Tijd voor com­mer­ci­als.

Geeu­wend stond de vrouw op en rek­te zich uit. Lees ver­der

Voer voor psychologen — Eric: Seizoen 1

Deze blog­post is deel 4 van 14 in de serie Eric & Sofie

[04:00 uur] Git­zwart water klotst tegen geslo­ten sluis­deu­ren. Dode vis­sen heb­ben een tij­de­lij­ke rust­plaats gevon­den en dei­nen op hun zij zacht­jes daar waar de stro­ming geen vat op hen heeft. Her en der dek­ken dik­ke vlok­ken schuim de erg­ste troep toe. Mis­se­lijk­ma­ken­de Lees ver­der

Schatje — Eric: Seizoen 1

Deze blog­post is deel 3 van 14 in de serie Eric & Sofie

Een stuip­trek­king die door heel z’n lijf golft doet Eric met een schok ont­wa­ken. Het voel­de als­of hij een trap­tree mis­te. Eén tree die­per te gaan ter­wijl je denkt dat je de bega­ne grond hebt bereikt. De illu­sie dat de bodem onder je van­daan wordt getrok­ken. Gedes­o­ri­ën­teerd Lees ver­der