Rondje aarzelend begin

Deze blog­post is deel 3 van 3 in de serie Free­dom Trail 14/9/2019

Toen de klein­kin­de­ren opge­haald waren door hun vader mocht ik het dak op. We had­den het ver­moe­den dat de goot ver­stopt zat met bla­de­ren omdat gere­geld bij hevi­ge regen­val het water over de dak­rand naar bene­den gutst in plaats van via de daar­voor bestem­de afvoer­pijp te ver­dwij­nen. Wat schetst Lees ver­der

Waar ben ik (niet) aan begonnen?

Deze blog­post is deel 2 van 3 in de serie Free­dom Trail 14/9/2019

Er is een klei­ne week voor­bij­ge­gaan en ik heb nul kom­ma nul actie onder­no­men ondanks mijn veel­be­lo­ven­de uit­spraak van afge­lo­pen maan­dag:

“Dat wordt dus de komen­de zeven maan­den flink trai­nen.”

Nu is één week op zeven maan­den natuur­lijk nog te over­zien. Het geeft ech­ter wel aan dat ik nog niet hele­maal Lees ver­der

Acht! Entwintig!

Deze blog­post is deel 1 van 3 in de serie Free­dom Trail 14/9/2019

Vrij­dag­avond zag ik in een mail dat de inschrij­ving voor een nieu­we edi­tie van Brid­ge to Brid­ge was geo­pend. Zon­der er bij na te den­ken klik­te ik op de link en begon mijn per­soons­ge­ge­vens in te vul­len. Als laat­ste (hoe­wel het eigen­lijk de eer­ste optie was waar­uit ik moest kie­zen maar ik had er over­heen Lees ver­der