Zie ginds komt de boot van Theseus

Deze blog­post is deel 1 van 2 in de serie Ship of The­seus — V.M. Stra­ka

Van­we­ge mijn lui­heid was ik weer van voor af aan begon­nen met Lost. Omdat ik in het twee­de sei­zoen aan­ge­ko­men met wat vra­gen zat, ging ik op zoek naar aan­wij­zin­gen op inter­net. Per toe­val kwam ik bij de vol­gen­de tea­sers terecht voor iets com­pleet anders, maar wel uit de koker van J.J. Abrams, dus dat ‘per toe­val’ moet natuur­lijk met een kor­rel­tje zout geno­men wor­den: […]  Lees ver­der

0