Series: Ship of Theseus - V.M. Straka

Een nieuwe poging

Deze blog­post is deel 2 van 2 in de serie Ship of The­seus — V.M. Stra­ka

Vogel­tje, wat klim je hoog schreef ik zater­dag. Zomaar een blogje tus­sen­door over een boom­kle­ver die ik plots zag van­uit mijn stu­deer­ka­mer. Van­daag las ik:

Together they watch a tree cree­per ascend the trunk of an aspen, cur­ling round and round in a helix. “The­re is much com­fort and strenght,” Sten­falk muses, “to be found in bir­ds.”
[p.165, Ship of The­seus, V.M. Stra­ka]

Blijf lezen →

Zie ginds komt de boot van Theseus

Deze blog­post is deel 1 van 2 in de serie Ship of The­seus — V.M. Stra­ka

Van­we­ge mijn lui­heid was ik weer van voor af aan begon­nen met Lost. Omdat ik in het twee­de sei­zoen aan­ge­ko­men met wat vra­gen zat, ging ik op zoek naar aan­wij­zin­gen op inter­net. Per toe­val kwam ik bij de vol­gen­de tea­sers terecht voor iets com­pleet anders, maar wel uit de koker van J.J. Abrams, dus dat ‘per toe­val’ moet natuur­lijk met een kor­rel­tje zout geno­men wor­den:

Blijf lezen →