Concert

Deze blog­post is deel 9 van 9 in de serie We zijn alle­maal alleen

We zijn inmid­dels twee jaar ver­der. Suzan woont nog steeds op zich­zelf. Geen part­ner. Nie­mand is bij haar inge­trok­ken. Oh, ze heeft genoeg aan­loop gehad, daar niet van. En menig man heeft zon­der al te veel moei­te tot haar slaap­ka­mer weten door te drin­gen. Maar daar bleef het bij. Als ze al niet ’s Lees ver­der

Eerste kerstdag

Deze blog­post is deel 8 van 9 in de serie We zijn alle­maal alleen

Suzan schenkt zich­zelf nog maar eens een kop­je kof­fie in. Dit is haar eer­ste kerst­mis zon­der Lau­rens sinds ze een half jaar gele­den uit elkaar zijn gegaan. Hon­derd­vijf­en­zes­tig dagen om pre­cies te zijn. Op die bewus­te dag zelf had­den ze geen ruzie gehad. Na het avond­eten was Lau­rens gaan ten­nis­sen Lees ver­der

Derde kerstdag

Deze blog­post is deel 7 van 9 in de serie We zijn alle­maal alleen

[Het is zater­dag­och­tend. Suzan en Lau­rens zit­ten aan de keu­ken­ta­fel.]

Waar­om begon je gis­te­ren toch weer over poli­tiek?

Nou?
[Iemand staat op.]
Wil je nog wat kof­fie?
Ja begin maar over iets anders. Negeer me maar.
Kof­fie?
Lees ver­der

Druk

Deze blog­post is deel 6 van 9 in de serie We zijn alle­maal alleen

Suzan keek uit het raam. Bui­ten ston­den alle­maal auto’s naast elkaar. Er was slechts één plek­je vrij. Maar omdat links en rechts van het vak nog­al slor­dig was gepar­keerd zou het niet mee­val­len om daar nog een auto tus­sen te krij­gen. Mis­schien een heel klein­tje. Zo een­tje Lees ver­der

Sorry

Deze blog­post is deel 4 van 9 in de serie We zijn alle­maal alleen

Vrij­dag­avond.
[Lau­rens bekijkt foto’s op een tablet. Suzan leest een tijd­lijn op haar mobiel­tje.]
Zul­len we dit week­end iets leuks gaan doen?
Mis­schien. Waar heb je zin in?
[Iemand staat op en loopt naar de keu­ken. Er wor­den kop­jes in de vaat­was­ser Lees ver­der