Archief

reactie 0

Concert

This entry is part 9 of 9 in the series We zijn alle­maal alleen

We zijn inmid­dels twee jaar ver­der. Suzan woont nog steeds op zich­zelf. Geen part­ner. Nie­mand is bij haar inge­trok­ken. Oh, ze heeft genoeg aan­loop gehad, daar niet van. En menig man heeft zon­der al te veel moei­te tot haar slaap­ka­mer weten door te drin­gen. Maar… Lees meer

reactie 0

Eerste kerstdag

This entry is part 8 of 9 in the series We zijn alle­maal alleen

Suzan schenkt zich­zelf nog maar eens een kop­je kof­fie in. Dit is haar eer­ste kerst­mis zon­der Lau­rens sinds ze een half jaar gele­den uit elkaar zijn gegaan. Hon­derd­vijf­en­zes­tig dagen om pre­cies te zijn. Op die bewus­te dag zelf had­den ze geen ruzie gehad. Na het avond­eten… Lees meer

reactie 0

Derde kerstdag

This entry is part 7 of 9 in the series We zijn alle­maal alleen

[Het is zater­dag­och­tend. Suzan en Lau­rens zit­ten aan de keu­ken­ta­fel.] Waar­om begon je gis­te­ren toch weer over poli­tiek? … Nou? [Iemand staat op.] Wil je nog wat kof­fie? Ja begin maar over iets anders. Negeer me maar. Kof­fie? Nee ik hoef geen kof­fie. [Iemand gaat… Lees meer

reactie 0

Druk

This entry is part 6 of 9 in the series We zijn alle­maal alleen

Suzan keek uit het raam. Bui­ten ston­den alle­maal auto’s naast elkaar. Er was slechts één plek­je vrij. Maar omdat links en rechts van het vak nog­al slor­dig was gepar­keerd zou het niet mee­val­len om daar nog een auto tus­sen te krij­gen. Mis­schien een heel klein­tje. Zo… Lees meer

Reacties 2

Sorry

This entry is part 4 of 9 in the series We zijn alle­maal alleen

Vrij­dag­avond. [Lau­rens bekijkt foto’s op een tablet. Suzan leest een tijd­lijn op haar mobiel­tje.] Zul­len we dit week­end iets leuks gaan doen? Mis­schien. Waar heb je zin in? [Iemand staat op en loopt naar de keu­ken. Er wor­den kop­jes in de vaat­was­ser gezet.] Gewoon. Weer… Lees meer