Niemand thuis

Deze blog­post is deel 3 van 9 in de serie We zijn alle­maal alleen

Van­daag is Suzan weer naar haar werk gegaan. Niet dat ze zich anders of beter voel­de dan de voor­gaan­de dagen, maar ze vond dat ze het niet lan­ger kon maken om thuis te blij­ven. Ten opzich­te van haar collega’s, zo houdt ze zich­zelf voor. Of speelt er nog iets anders mee? Was Lees ver­der

Ziek

Deze blog­post is deel 2 van 9 in de serie We zijn alle­maal alleen

Van­och­tend is Suzan in bed geble­ven. Ze voelt zich niet goed. Lau­rens heeft haar ziek gemeld bij haar werk­ge­ver. Daar­na heeft hij een kop­je thee voor Suzan gemaakt en een beschuit met kaas. Suzan sliep alweer toen hij het ont­bijt naar boven bracht. Even over­woog Lau­rens om Lees ver­der

Ieder voor zich

Deze blog­post is deel 1 van 9 in de serie We zijn alle­maal alleen

De vrouw van Lau­rens gaat vreemd. Niet dat Lau­rens dat weet, maar ik ver­tel het jul­lie alvast. Ik zag haar eer­der van­daag een hotel uit­ko­men in gezel­schap van een keu­rig gekle­de man van mid­del­ba­re leef­tijd. Al wat grij­zend aan de sla­pen. Voor­dat ze ieder in hun eigen auto Lees ver­der