Series: We zijn allemaal alleen

Niemand thuis

Deze blog­post is deel 3 van 9 in de serie We zijn alle­maal alleen

Van­daag is Suzan weer naar haar werk gegaan. Niet dat ze zich anders of beter voel­de dan de voor­gaan­de dagen, maar ze vond dat ze het niet lan­ger kon maken om thuis te blij­ven. Ten opzich­te van haar collega’s, zo houdt ze zich­zelf voor. Of speelt er nog iets anders mee? Was het mis­schien om van het gezeur van Lau­rens ver­lost te zijn? Waar­om het zo’n ben­de in huis was. Waar­om zij de hele dag op de bank voor zich uit zat te sta­ren. Waar­om dit en waar­om dat. Waar­om waar­om waar­om.

Blijf lezen →

Ziek

Deze blog­post is deel 2 van 9 in de serie We zijn alle­maal alleen

Van­och­tend is Suzan in bed geble­ven. Ze voelt zich niet goed. Lau­rens heeft haar ziek gemeld bij haar werk­ge­ver. Daar­na heeft hij een kop­je thee voor Suzan gemaakt en een beschuit met kaas. Suzan sliep alweer toen hij het ont­bijt naar boven bracht. Even over­woog Lau­rens om zelf de beschuit dan maar op te eten. Bene­den in de lade van het kast­je waar de tv op staat zocht hij naar een ansicht­kaart met Beter­schap. Ik hoop dat je weer snel opknapt lie­ve schat xxx, schreef hij op de ach­ter­kant. De kaart plaatst hij tegen het kop­je thee voor­dat hij naar zijn werk ver­trekt. Suzan slaapt nog steeds.

Blijf lezen →

Ieder voor zich

Deze blog­post is deel 1 van 9 in de serie We zijn alle­maal alleen

De vrouw van Lau­rens gaat vreemd. Niet dat Lau­rens dat weet, maar ik ver­tel het jul­lie alvast. Ik zag haar eer­der van­daag een hotel uit­ko­men in gezel­schap van een keu­rig gekle­de man van mid­del­ba­re leef­tijd. Al wat grij­zend aan de sla­pen. Voor­dat ze ieder in hun eigen auto stap­ten gaven ze elkaar nog een vluch­ti­ge kus, bang her­kend te wor­den door beken­den die een hap­je aan het eten waren in het res­tau­rant dat bij het hotel hoor­de. Zul je net zien.

Blijf lezen →