Het boek was nog niet uit…

Deze blog­post is deel 29 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

Na het spor­ten kan ik het niet laten om voor­dat ik onder de dou­che stap een greep in de snoep­pot te doen. Meest­al heb ik al een appel of banaan gege­ten en flink water gedron­ken maar toch blijft de behoef­te om iets te snoe­pen. Het is dwang­ma­tig en doet ook nog eens gedeel­te­lijk Lees ver­der

Hitteplan

Deze blog­post is deel 27 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

Het is 23:30 uur wan­neer ik aan deze blog­post begin en mijn hit­te­plan geeft aan dat blog­gen boven de 30 gra­den afge­ra­den wordt. Wat te doen? Wel­is­waar is de tem­pe­ra­tuur iets­jes gezakt maar het is nog steeds plak­ke­rig warm.

Nor­maal gespro­ken (of afgaan­de op de serie blog­posts van de afge­lo­pen drie weken) Lees ver­der

Kijk niet weg van je problemen

Deze blog­post is deel 25 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

Nog steeds gere­la­teerd aan het veel­om­vat­ten­de onder­werp van weer­stand, gaat het van­daag over het nege­ren van pro­ble­men. En ik moet toe­ge­ven dat dit geen onbe­kend ver­schijn­sel voor me is. Er zijn ver­schil­len­de peri­o­des geweest dat ik min­der lek­ker in mijn vel zat en waar ik bepaal­de zaken teveel op Lees ver­der