Archief

Reacties 8

Superman

This entry is part 28 of 29 in the series Zen Habits — Leo Babau­ta

Op Runner’s World kwam ik een arti­kel tegen met daar­in oefe­nin­gen voor ver­ster­king van het bek­ken­ge­bied om de sta­bi­li­teit, de kracht en het uit­hou­dings­ver­mo­gen te leve­ren om goed heu­ve­lop te lopen, naar de finish te sprin­ten en kilo­me­ter na kilo­me­ter effi­ci­ënt te blij­ven bewe­gen. Met… Lees meer

reactie 0

Hitteplan

This entry is part 27 of 29 in the series Zen Habits — Leo Babau­ta

Het is 23:30 uur wan­neer ik aan deze blog­post begin en mijn hit­te­plan geeft aan dat blog­gen boven de 30 gra­den afge­ra­den wordt. Wat te doen? Wel­is­waar is de tem­pe­ra­tuur iets­jes gezakt maar het is nog steeds plak­ke­rig warm. Nor­maal gespro­ken (of afgaan­de op de… Lees meer

Reacties 4

Wees als water

This entry is part 26 of 29 in the series Zen Habits — Leo Babau­ta

Over min­der dan twee weken doe ik mee aan de Mud & Water Chal­len­ge. Het was in een soort over­moe­di­ge opwel­ling dat ik op de knop ‘Inschrij­ven’ druk­te nadat ik alle beno­dig­de per­soons­ge­ge­vens had inge­vuld. Dat besef kwam de vol­gen­de dag toen ik eens ging… Lees meer