Grensverleggend bezig zijn

Deze blog­post is deel 23 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

Ze had­den gezegd dat we bij de eerst­ko­men­de bocht onze spul­len moch­ten afleg­gen voor een rust­pau­ze. Dat was een uur gele­den. Ik deed een stap zij­waarts en keek langs de groep ver­der naar voren. Wat ik zag was een kaars­recht kanaal dat tot zo ver ik kon zien niet de min­ste inten­tie had naar links of Lees ver­der

Hier en nu

Deze blog­post is deel 21 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

De mees­te van mijn vol­gers weten onder­tus­sen wel dat ik Inge heb leren ken­nen toen ze al twee kin­de­ren had (9 en 14 op dat moment).  Ik heb dus de hele lui­er­fa­se over­ge­sla­gen (hoe­wel dat nog even kant­je boord was omdat Tri­s­tan het plan had opge­vat gaat­jes in de con­dooms te prik­ken zodat een nieuw Lees ver­der

Hefboomwerking

Deze blog­post is deel 20 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

Na het voor mij iets te zwe­ve­ri­ge hoofd­stuk gis­te­ren over weer­stand, staan we van­daag weer met bei­de voe­ten op de grond. Voel je weer­stand om met je dage­lijk­se acti­vi­teit te begin­nen, zorg dan dat je in actie komt door een han­de­ling te kie­zen die zo min moge­lijk inspan­ning kost.

Weet je nog hoe Lees ver­der

De eerste weerstand

Deze blog­post is deel 19 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

Oh boy, van­daag voel ik weer­stand. En niet zo’n klein beet­je ook. Maar wees gerust, het heeft niets met mijn rek- en strek­oe­fe­nin­gen te maken. Die begin­nen al aar­dig onder­deel van mijn dage­lijk­se rou­ti­ne te wor­den. Deze avond heb ik ze gecom­bi­neerd met mijn hard­loop­rond­je. Dat zou vol­doen­de Lees ver­der