Zen Habits - Leo Babauta

Oefenen onder dwang

Deze blog­post is deel 15 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

Eve­ry habit see­ms to come with unbid­den urges to pro­cras­ti­na­te on the habit.
[p.60, Zen Habits, Leo Babau­ta]

Deze avond was ik voor de zes­de dag op rij bezig met mijn rek- en strek­oe­fe­nin­gen. Aan­ge­ko­men bij oefe­ning 6 (ga naar Lees ver­der

Het zijn niet de resultaten die tellen

Deze blog­post is deel 14 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

Nadat alle spee­ches, pro­duct­pre­sen­ta­ties en team­buil­ding spel­le­tjes ach­ter de rug waren werd het buf­fet geo­pend en storm­den we met z’n allen naar de bar. Het was op onze ein­de­jaars­bij­een­komst en hier­na zou de kerst­va­kan­tie begin­nen. De stem­ming en de alco­hol zat er met­een goed in.

Na twee bier­tjes Lees ver­der

Weg met die idealen!

Deze blog­post is deel 13 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

In het dorp waar ik opgroei­de was een klei­ne sport­zaak waar ik altijd mijn voet­bal­spul­len kocht. Op een dag was ik er met een vriend­je die een nieuw trai­nings­pak nodig had en ter­wijl hij in het pas­hok­je was zag ik een pos­ter han­gen van twee vrou­wen die aan judo deden. Bij een van hen hing het Lees ver­der

Spiegeltje, spiegeltje

Deze blog­post is deel 12 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

Eind okto­ber 2014 liep ik mijn eer­ste hal­ve mara­thon. Bin­nen de mij­zelf opge­leg­de doel­stel­ling van maxi­maal 2 uur. Ik ben ervan over­tuigd dat ik deze duur­loop aan me voor­bij had laten gaan was ik er niet over gaan Lees ver­der

Schijn een lichie vol mindfulness

Deze blog­post is deel 11 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

Mind­ful­ness. Ik heb er wel eens van gehoord maar zel­den over gele­zen. Het valt me moei­lijk mijn aan­dacht erbij te hou­den. Te zwe­ve­rig, denk ik. Ook van­daag valt het me weer zwaar wan­neer ik pas­sa­ges lees als:

The things around me: how awe-inspi­ring! What kind of a Lees ver­der

Omkering van feedback loops

Deze blog­post is deel 10 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

We zijn begon­nen! Gis­te­ren was de opdracht om dan ein­de­lijk na een week van voor­be­rei­ding voor de eer­ste keer de geko­zen acti­vi­teit uit te voe­ren. Een klei­ne stap zet­ten was al vol­doen­de want bewe­ging zet bewe­ging in gang. En daar ging het gis­ter om: een daad­wer­ke­lij­ke start maken.

De komen­de dagen Lees ver­der