Alles is uniek en van voorbijgaande aard

Deze blog­post is deel 17 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

Alles is nieuw voor zolang het duurt schreef ik in 2012. Het was naar aan­lei­ding van de weke­lijk­se #wot (Wri­te On Thurs­day) waar ik onre­gel­ma­tig invul­ling aan gaf. Dit­maal was het woord ‘nieuw’ wat mij inspi­reer­de tot de gedach­te dat alles altijd nieuw is.

Ik gebruik­te het voor­beeld van mijn Lees ver­der

Foutje, bedankt!

Deze blog­post is deel 16 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

Hele­maal ver­ge­ten een smoot­hie te halen of te maken van­daag. Het was de belo­ning die ik mezelf in het voor­uit­zicht had gesteld indien ik een vol­le­di­ge week zon­der onder­bre­kin­gen mijn geko­zen acti­vi­teit zou uit­voe­ren ((Mijn plan­ning en vor­de­rin­gen zijn  Lees ver­der

Oefenen onder dwang

Deze blog­post is deel 15 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

Eve­ry habit see­ms to come with unbid­den urges to pro­cras­ti­na­te on the habit.
[p.60, Zen Habits, Leo Babau­ta]

Deze avond was ik voor de zes­de dag op rij bezig met mijn rek- en strek­oe­fe­nin­gen. Aan­ge­ko­men bij oefe­ning 6 (ga naar Lees ver­der

Het zijn niet de resultaten die tellen

Deze blog­post is deel 14 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

Nadat alle spee­ches, pro­duct­pre­sen­ta­ties en team­buil­ding spel­le­tjes ach­ter de rug waren werd het buf­fet geo­pend en storm­den we met z’n allen naar de bar. Het was op onze ein­de­jaars­bij­een­komst en hier­na zou de kerst­va­kan­tie begin­nen. De stem­ming en de alco­hol zat er met­een goed in.

Na twee bier­tjes Lees ver­der

Weg met die idealen!

Deze blog­post is deel 13 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

In het dorp waar ik opgroei­de was een klei­ne sport­zaak waar ik altijd mijn voet­bal­spul­len kocht. Op een dag was ik er met een vriend­je die een nieuw trai­nings­pak nodig had en ter­wijl hij in het pas­hok­je was zag ik een pos­ter han­gen van twee vrou­wen die aan judo deden. Bij een van hen hing het Lees ver­der