Beloof dat je tijd vrijmaakt

Deze blog­post is deel 5 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

Wie de voor­gaan­de blog­posts gele­zen heeft over de Zen Habits metho­de zal onder­tus­sen aan­voe­len dat Leo Babau­ta niet over één nacht ijs gaat wan­neer je het voor­ne­men hebt om iets in je leven te gaan ver­an­de­ren. Hoe klein de ver­an­de­ring ook is, een goe­de plan­ning en Lees ver­der

Hou het kinderlijk eenvoudig

Deze blog­post is deel 4 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

Voor alle dui­de­lijk­heid, het start­schot voor onze nieu­we dage­lijk­se rou­ti­ne heeft nog niet geklon­ken. We heb­ben nog niets hoe­ven te doen. Is dat niet mak­ke­lijk? En dat is pre­cies dat­ge­ne waar we het van­daag over gaan heb­ben. Hoe maken we het ons­zelf zo mak­ke­lijk moge­lijk Lees ver­der

Love moved me to write this for you

Deze blog­post is deel 2 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

All ide­as in this book are sto­len, and the­re­fo­re don’t belong to me. This enti­re work is the­re­fo­re unco­py­righ­ted and in the public domain. No per­mis­si­on is requi­red to copy, reprint, or other­wi­se gleeful­ly rip off any­thing I’ve writ­ten.
[Zen Habits, Leo Babau­ta]

Ondanks Lees ver­der

Become the Master of Change

Deze blog­post is deel 1 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

Som­mi­ge din­gen ver­geet je hele­maal. Om te ver­an­de­ren bij­voor­beeld. Je neemt je voor om een bepaal­de slech­te gewoon­te uit te ban­nen en vast­be­ra­den maak je een plan om deze ver­an­de­ring te bewerk­stel­li­gen. Maar een gewoon­te (en zeker de slech­te­rik) zal er alles aan doen Lees ver­der