Zen - Robert Pirsig

Op drift

Deze blog­post is deel 18 van 18 in de serie Zen — Robert Pir­sig

[p.122–127]

Tus­sen alle boe­ken die ik de afge­lo­pen tijd had uit­ge­pakt kwam ik ook Zen and the Art of Motor­cy­cle Main­tenan­ce weer tegen. De laat­ste keer dat ik erin gele­zen (en erover geblogd) had was ruim een jaar gele­den. Ik sloeg het boek open waar ik geble­ven was en las ver­der. Met­een Lees ver­der

Ontdekkingsreis door het onbekende

Deze blog­post is deel 16 van 18 in de serie Zen — Robert Pir­sig

[p.109–114]

Een kort hoofd­stuk van­daag. Slechts zes blad­zij­des. Het begint met een beschrij­ving hoe de motor­rij­ders hun weg ver­vol­gen via de Yel­low­sto­ne Val­ley door de staat Mon­t­a­na. Onder­weg zien ze een gedenk­te­ken voor de ont­dek­kings­rei­zi­gers Lewis en Clark die begin Lees ver­der

The terror! The terror!

Deze blog­post is deel 14 van 18 in de serie Zen — Robert Pir­sig

[p.83–96]

It took me more than a week to dedu­ce from the evi­den­ce around me that eve­ry­thing befo­re my waking up was a dream and eve­ry­thing after­ward was rea­li­ty.
[p.93, Zen]

Het is bij­na Hal­lo­ween en over­al zie ik lijst­jes ver­schij­nen van de bes­te hor­ror­films of -ver­ha­len. Lees ver­der

Careful with that knife, Phaedrus!

Deze blog­post is deel 13 van 18 in de serie Zen — Robert Pir­sig

[p.71–82]

And in the fog the­re appe­ars an inti­ma­ti­on of a figu­re. It dis­ap­pe­ars when I look at it direct­ly, but then reap­pe­ars in the cor­ner of my visi­on when I turn my glan­ce.
[p.71, Zen]

Het vori­ge hoofd­stuk ein­dig­de met een visi­oen van de ik-per­soon. Hij ont­waart een geest die hij tot z’n schrik Lees ver­der