Archief

reactie 0

Op drift

This entry is part 18 of 19 in the series Zen — Robert Pir­sig

[p.122–127] Tus­sen alle boe­ken die ik de afge­lo­pen tijd had uit­ge­pakt kwam ik ook Zen and the Art of Motor­cy­cle Main­tenan­ce weer tegen. De laat­ste keer dat ik erin gele­zen (en erover geblogd) had was ruim een jaar gele­den. Ik sloeg het boek open waar… Lees meer

reactie 0

The more you look

This entry is part 17 of 19 in the series Zen — Robert Pir­sig

[p.115–121] Het arti­kel op De Cor­res­pon­dent over life­log­gen waar ik het gis­ter over had begint met een ver­wij­zing naar een stu­die uit 1951. In One Boy’s Day werd een poging gedaan om één dag uit het leven van een jon­gen vast te leg­gen. Het resul­taat was… Lees meer

reactie 0

Ontdekkingsreis door het onbekende

This entry is part 16 of 19 in the series Zen — Robert Pir­sig

[p.109–114] Een kort hoofd­stuk van­daag. Slechts zes blad­zij­des. Het begint met een beschrij­ving hoe de motor­rij­ders hun weg ver­vol­gen via de Yel­low­sto­ne Val­ley door de staat Mon­t­a­na. Onder­weg zien ze een gedenk­te­ken voor de ont­dek­kings­rei­zi­gers Lewis en Clark die begin 19de eeuw een expe­di­tie onder­na­men… Lees meer