Zen - Robert Pirsig

Midden in het begin van een verhaal

Deze blog­post is deel 4 van 18 in de serie Zen — Robert Pir­sig

[p.19–23]

Mor­gen­vroeg vlieg ik naar Min­ne­a­po­lis en van­daar ga ik met de taxi naar mijn hotel in Eden Prai­rie. Daar ver­blijf ik dan een week voor work­shops met mijn Ame­ri­kaan­se collega’s die op een kwar­tier­tje loop­af­stand hun kan­toor heb­ben.

Van­daag las ik weer enke­le blad­zij­des in Zen. Nadat Lees ver­der

Chautauqua

Deze blog­post is deel 3 van 18 in de serie Zen — Robert Pir­sig
chautauqua


[p.17–19]

Omdat motor­rij­den vol­gens de ik-per­soon uiter­ma­te geschikt is om je gedach­ten te orde­nen heeft hij het plan opge­vat om in de vorm van een Chau­tau­qua een aan­tal zaken met ons te delen die in zijn ogen belang­rijk zijn.

Ik hoor je den­ken, “Een Chau­tau­qua? Wat is dat in hemels­naam?”

Zelf Lees ver­der

The hereness and nowness of things

Deze blog­post is deel 2 van 18 in de serie Zen — Robert Pir­sig

[p.13–17]

Ooit heb ik gele­zen om een ver­haal (of blog­post) niet met het woord­je ‘Ik’ te laten begin­nen. Ik weet niet wie het had geschre­ven maar blijk­baar vond ik het een auto­ri­teit want het is één van de wei­ni­ge schrijf­re­gels die ik toe­pas. Het valt me daar­om des te meer op wan­neer ik zie dat niet Lees ver­der