Studievoortgang Algemene cultuurwetenschappen OU

2020–2022 Pro­pe­deu­se:
Afge­rond:
Ori­ën­ta­tie­cur­sus cul­tuur­we­ten­schap­pen 1 & 2
Inlei­ding let­ter­kun­de 1 & 2
Inlei­ding kunst­ge­schie­de­nis 1 & 2
Inlei­ding cul­tuur­ge­schie­de­nis 1 & 2
Inlei­ding filo­so­fie 1 & 2
Nog niet afge­rond:
Ame­ri­ca­na
Aca­de­misch schrijven

2023: Pau­ze inge­last van­we­ge voor­rang werk­ge­re­la­teer­de activiteiten