Studievoortgang Cultuurwetenschappen OU

2020:
CB0004 — Ori­ën­ta­tie­cur­sus cul­tuur­we­ten­schap­pen (10 stu­die­pun­ten)
2020/2021:
CB0404 — Inlei­ding let­ter­kun­de (10 stu­die­pun­ten)
2021:
CB0702 — Inlei­ding kunst­ge­schie­de­nis 1: de kunst van het kij­ken (5 stu­die­pun­ten)
CB0802 — Inlei­ding kunst­ge­schie­de­nis 2: his­to­risch over­zicht (5 stu­die­pun­ten) — in mei begonnenGeef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *