Alle berichten met tags “A. F. Th. van der Heijden

reactie 0

Woensdag, 9 januari 2019

Het was op blad­zij­de 326, nog zo’n klei­ne veer­tig blad­zij­des ver­wij­derd van het ein­de dat ik de vol­gen­de pas­sa­ge las: Ofschoon ik dit geschrift niet als een roman beschouw, aar­zel ik om in dit sta­di­um van het schrijf­pro­ces, op drie­kwart van het beoog­de boek, nog… Lees meer

reactie 0

Dinsdag, 8 januari 2019

Het eer­ste boek in 2019 is uit­ge­le­zen: Mooi dood­lig­gen door A.F.Th. van der Heij­den. In de kerst­va­kan­tie had ik bedacht om de refe­ren­ties naar ande­re boe­ken op te schrij­ven die in de tekst ver­meld wor­den of die te bin­nen schie­ten tij­dens het lezen. Bij deze… Lees meer

Reacties 2

Zondag, 6 januari 2019

Van­daag ren­de ik het­zelf­de rond­je als eer­der deze week op woens­dag. Het ging 2 minu­ten snel­ler. Ik had daar­na daar­te­gen­over ook wel zo’n 2 minu­ten lan­ger nodig om op adem te komen. Tij­dens het half uur­tje (inclu­sief war­ming up en coo­ling down) speel­de de nieuws­brief… Lees meer

reactie 0

Woensdag, 2 januari 2019

De twee­de dag van het jaar staat voor de eer­ste dag dat ik met m’n hard­loop­schoe­nen aan weer een rond­je ben gaan ren­nen. In 2017 en 2018 heb ik gemerkt dat ik meer bles­su­re­ge­voe­lig ben dan ik eigen­lijk wil toe­ge­ven. Wel­licht begin­nen de jaren toch… Lees meer

reactie 0

Stientje

Ik moest aan Stien­tje den­ken, de buur­vrouw van mijn groot­ou­ders. Vroe­ger, in de volks­buurt waar zij toen woon­den. Maar het had ook onze buur­vrouw kun­nen zijn, vroe­ger. In dezelf­de volks­buurt een stuk ver­der­op. Zo’n goed geheu­gen heb ik nu ook weer niet. Wat maakt het… Lees meer