Twijfel

Ik twij­fel.

Een door­snee werk­dag voor mij ziet er als volgt uit:
06.00 uur — opstaan
07.00 uur — ver­trek rich­ting kan­toor in Ede
07.45 uur — start werk­dag
18.15 uur — ein­de werk­dag
19.00 uur — weer thuis

Dit bete­kent dat ik zo rond 21.00 uur een begin kan maken met mijn door­de­week­se vrije­tijds­ac­ti­vi­tei­ten. Lees ver­der