Tag: Ad van Liempt

Afrekening

Als het mijn broer zou zijn geweest, dan had ik ‘m op z’n gezicht gesla­gen.”
Aan het woord is een inter­vie­wer van de docu-reeks ‘Na de bevrij­ding’. We zit­ten in de twee­de afle­ve­ring geti­teld ‘De afre­ke­ning’ die deze avond werd uit­ge­zon­den op Neder­land 2. De geïn­ter­view­de is Ger­rit Pit.

Ger­rit zit nog in zijn puber­ja­ren tij­dens de twee­de wereld­oor­log. Zijn oude­re broer is al een tijd het huis uit en is actief lid van de NSB. Zelf besluit Ger­rit zich aan te slui­ten bij het ver­zet. Hij ver­spreidt fol­ders en schrijft schamp­schrif­ten over beken­de NSB-ers.

Blijf lezen →