Adam Alter

Geef niet toe aan de verleiding

Van­daag zat de dvd-box van Game of Thro­nes bij de post. Ein­de­lijk is nu ook sei­zoen 7 voor ons beschik­baar. We had­den de serie als hard­co­re fans natuur­lijk al veel eer­der kun­nen down­lo­a­den of met een tij­de­lijk abon­ne­ment op HBO kun­nen kij­ken, maar omdat we ooit met dvd’s begon­nen zijn gaan Lees ver­der

Regelmatig bloggen ‘to increase my odds of happiness’

Eén van de boe­ken waar­in ik al eer­der begon­nen was en die ik heb terug­ge­von­den in de ver­huis­do­zen is Irre­sis­ti­ble — Why we can’t stop chec­king, scrol­ling, clic­king and wat­ching, door Adam Alter. Ik was blij­ven han­gen in het hoofd­stuk over  stel­len van doe­len, en hoe dat tegen­woor­dig is Lees ver­der