Geef niet toe aan de verleiding

Van­daag zat de dvd-box van Game of Thro­nes bij de post. Ein­de­lijk is nu ook sei­zoen 7 voor ons beschik­baar. We had­den de serie als hard­co­re fans natuur­lijk al veel eer­der kun­nen down­lo­a­den of met een tij­de­lijk abon­ne­ment op HBO kun­nen kij­ken, maar omdat we ooit met dvd’s begon­nen zijn gaan we daar nu net­jes mee door. En als ik het goed begrijp dan volgt er hier­na nog een laat­ste sei­zoen en dan is het over voor wat betreft de tv-serie. […]  Lees ver­der

Regelmatig bloggen ‘to increase my odds of happiness’

Eén van de boe­ken waar­in ik al eer­der begon­nen was en die ik heb terug­ge­von­den in de ver­huis­do­zen is Irre­sis­ti­ble — Why we can’t stop chec­king, scrol­ling, clic­king and wat­ching, door Adam Alter. Ik was blij­ven han­gen in het hoofd­stuk over  stel­len van doe­len, en hoe dat tegen­woor­dig is door­ge­sla­gen in een levens­hou­ding die nega­tie­ve effec­ten heeft. […]  Lees ver­der

Onweerstaanbaar verslavend

Op Aswoens­dag 2017 besluit Anne Jas­mijn uit Ede samen met een aan­tal vrien­den om 40 dagen lang (vas­ten­tijd) te stop­pen met soci­al media. Ik hoor­de het op Omroep Gel­der­land. De belang­rijk­ste reden was dat ze er veel te veel tijd mee kwijt was. Ze kon het niet laten om elke vrij­ge­ko­men minuut te beste­den aan het chec­ken van facebook, twit­ter of snap­chat. En dat begon al in de vroe­ge och­tend bij het eer­ste ont­wa­ken. […]  Lees ver­der