In het buitengebied

Een col­le­ga van me is eind vorig jaar naar ‘het bui­ten­ge­bied’ ver­huisd. Een klei­ner huis­je maar met meer grond erom­heen. Sinds we van­we­ge een inter­ne reor­ga­ni­sa­tie rond­om die­zelf­de tijd naast elkaar zijn komen te zit­ten …