Topzieke rups

Elke werk­dag ergens tus­sen 8 en 9 uur in de mor­gen valt er een gedicht in mijn mail­box. Ooit in een opwel­ling mijn email adres inge­vuld op een web­si­te en sinds­dien vas­te afne­mer van een stuk­je cul­tuur in de vroe­ge mor­gen. […]  Lees ver­der