Meet me in Montauk

Sinds ik een abon­ne­ment op Net­flix heb geno­men ben ik al ver­der geraakt met Lost dan me voor­dien was gelukt met de dvd-boxen die we in huis heb­ben. Sei­zoen 3 is bij­na uit­ge­ke­ken. Nu de kerst­va­kan­tie half is begon­nen (tus­sen­door nog wat tes­ten en op som­mi­ge dagen bereik­baar­heids­dienst) ga ik pro­be­ren om ook sei­zoen 4 te kij­ken, want het bevalt me nog steeds. Ook kan ik het nog steeds vol­gen. Niet geheel onbe­lang­rijk gezien de vele klach­ten die ik daar­over gele­zen had. […]  Lees ver­der