Alfred Birney

De toekomst is aan mij!

Zo las ik deze avond:

De astro­lo­gen kamp­ten met een gat tus­sen Maagd en Schor­pi­oen. Ze mis­ten een soe­pe­le over­gang tus­sen bei­de tekens en heb­ben er toen Weeg­schaal tus­sen gezet. Dat is natuur­lijk een vreemd teken, als je erover nadenkt. Weeg­schaal valt met Water­man en Twee­lin­gen Lees ver­der

Feest onder ouderlijk toezicht

Zomaar van die her­in­ne­rin­gen die plots opko­men wan­neer je een boek leest. In dit geval moest ik den­ken aan een ver­jaar­dags­feest bij een klas­ge­noot tij­dens mijn mid­del­ba­re school­tijd. Dat kwam van­we­ge De tolk van Java door Alfred Bir­ney. Daar­in zoekt een Indi­sche jon­ge­man rond 1950 zijn cor­res­pon­den­tie­vrien­din Lees ver­der