Opgesloten in schuld

Deze blog­post is deel 30 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

Al vroeg tij­dens het lezen van De gro­te goe­de din­gen had ik het idee om mijn bespre­king door­heen de zoek­tocht naar een vio­lo­foon (nee, geen type­fout) te ver­we­ven. Pas toen ik op blad­zij­de 165 was aan­ge­ko­men merk­te ik dat me dat instru­ment gesto­len kon wor­den (excu­ses voor de soort van spoi­ler). Ik heb het laat­ste rest­je ver­haal wel uit­ge­le­zen maar dat had voor mij niet meer gehoe­ven. […]  Lees ver­der

Ken je ouders

Gis­ter­avond ben ik begon­nen in De gro­te goe­de din­gen geschre­ven door Alma Mathij­sen. Hal­ver­we­ge het ver­haal lees ik hoe het roman­per­so­na­ge Mila begint te twij­fe­len of ze alle ver­ha­len over haar (vroeg over­le­den) vader echt wil horen: […]  Lees ver­der