Tekenen van beschaving

Ze had­den er zin in. Alle­maal hun best gedaan de afge­lo­pen week. Maar nu was het vrij­dag­mid­dag. Het week­end stond voor de deur en duur­de tot dins­dag want maan­dag was het een vrije dag. Ide­aal voor een trip­je naar Neder­land. Zui­pen, hoe­ren en snoe­ren. Dat was het mot­to. Voor Lees ver­der

Betty aka Pinguin

Het klonk zo grap­pig. Een meis­je met de bij­naam ‘Pin­guin’.
Ik moest aan een grap den­ken die ik ooit hoor­de over een meis­je van ple­zier waar­mee je onge­loof­lij­ke sex kon heb­ben. Haar spe­ci­a­li­teit: het Pin­guin-stand­je.
De voor­pret ver­dween gelei­de­lijk (om niet Lees ver­der