Betty aka Pinguin

Het klonk zo grap­pig. Een meis­je met de bij­naam ‘Pin­guin’. Ik moest aan een grap den­ken die ik ooit hoor­de over een meis­je van ple­zier waar­mee je onge­loof­lij­ke sex kon heb­ben. Haar spe­ci­a­li­teit: het Pin­­guin-stand­je. …