Anders Norén

Elk thema heeft z’n nadeel

Niet meer zo vaak als een tijd gele­den ver­an­der ik het the­ma van mijn blogsite. Meest­al bekijk ik ach­ter de scher­men de func­ti­o­na­li­teit van een pas uit­ge­ko­men the­ma om te zien of het mis­schien tekort­ko­min­gen van een eer­der geïn­stal­leerd the­ma weet op te los­sen. Indien dat al het geval is zie je ande­re Lees ver­der

Is Rams de ideale bloglayout?

twentyfifteen

Mis­schien had je het nog niet opge­merkt, maar begin decem­ber heeft Word­Press een nieu­we ver­sie (4.1) van haar blog­gers­plat­form uit­ge­bracht. Zoals gewoon­lijk heb­ben ze deze upgra­de aan­ge­gre­pen om tevens een nieu­we default blog­lay­out te intro­du­ce­ren: Twen­ty Fifteen.

Op Lees ver­der

Is Rams the ideal blog layout?

twentyfifteen

May­be you hadn’t noti­ced, but ear­ly Decem­ber Word­Press has relea­sed a new ver­si­on (4.1) of its blog­gers plat­form. As usu­al, they used this upgra­de to also intro­du­ce a new default blog lay­out: Twen­ty Fifteen.

On the blog of Ernst-Jan Pfauth I read that Lees ver­der