Tag: Anders Norén

Elk thema heeft z’n nadeel

Niet meer zo vaak als een tijd gele­den ver­an­der ik het the­ma van mijn blogsite. Meest­al bekijk ik ach­ter de scher­men de func­ti­o­na­li­teit van een pas uit­ge­ko­men the­ma om te zien of het mis­schien tekort­ko­min­gen van een eer­der geïn­stal­leerd the­ma weet op te los­sen. Indien dat al het geval is zie je ande­re tekort­ko­min­gen ervoor in de plaats komen. Wil­de ik ‘vroe­ger’ des­on­danks het the­ma nog wel een kans geven, nu laat ik dat ach­ter­we­ge. Lees ver­der