Woensdag, 12 december 2018

Vorig jaar liep ik André Kui­pers mis. En van­daag mis­te ik Max Ver­stap­pen. Dat had ver­schil­len­de oor­za­ken. Bij André Kui­pers kwam het van­we­ge mijn trip­je naar Cluj. Daar­door zat ik nog in de auto van Dort­mund naar huis toen hij het podi­um betrad om een pre­sen­ta­tie te geven tij­dens onze ein­de­jaars­bij­een­komst. Ik wist eer­lijk gezegd ook niet dat hij zou komen anders had ik mis­schien iets beter mijn best gedaan om op tijd in Ede te zijn. In de uit­no­di­ging stond dat er een mys­tery guest zou optre­den en aan­ge­zien we niet zo’n gewel­di­ge track­re­cord heb­ben op dit gebied stel­de ik me er niet al te veel bij voor. Hoe je je kunt ver­gis­sen. […]  Lees ver­der

Gelukkig hebben we het boek nog

Er is me de afge­lo­pen weken ver­schil­len­de malen ver­teld dat ik mijn best moest doen om van­uit Dort­mund tij­dig te arri­ve­ren op de ein­de­jaars­bij­een­komst in Veen­en­daal. Aan­ge­zien ik pas tegen drie uur ’s mid­dags kon ver­trek­ken en de bij­een­komst om half vier van start zou gaan vond ik het een opti­mis­ti­sche gedach­te. […]  Lees ver­der