André Platteel

Broederliefde

Deze blog­post is deel 42 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur
roccoandhisbrothers

uit: Roc­co e i suoi fra­tel­li (1960) — Luchi­no Vis­con­ti

Soms lees ik een boek waar­in vanal­les voor­bij komt maar waar één sce­ne blijft naprut­te­len in mijn hoofd en dat al het ande­re gelei­de­lijk naar de ach­ter­grond brengt. Vaak hoeft dat niet eens een onder­werp te zijn dat de schrij­ver nadruk­ke­lijk in zijn roman heeft ver­werkt. Lees ver­der

Einde bijtelling dreigt

Hoe of waar ik er tegen­aan gelo­pen ben weet ik niet meer, maar sinds ik Vox ont­dekt heb ga ik er bij­na dage­lijks wel een kijk­je nemen. Ondanks dat de arti­ke­len veel­al over zaken gaan die zich in de VS afspe­len Lees ver­der