Ballade van het dorstige dromen

Weet je nog hoe het voel­de? Olga?

Hoe ik ach­ter je stond in het zwem­bad en mijn armen om je heen gesla­gen had? Och lie­ve Bel­in­da, jij hield je hoofd iets naar ach­ter zodat ik je in je nek kon kus­sen. Voor­zich­tig, omdat het de eer­ste keer was dat ik je kus­te Son­ja. En Cla­ra, ook omzich­tig omdat je vrien­din­nen een stuk­je ver­der­op aan het flir­ten waren met ande­re cam­ping­gas­ten en je het nog een beet­je geheim wil­de hou­den. Van ons. Maar ik weet nog pre­cies hoe het lau­we chloor­wa­ter smaak­te dat ik uit je god­de­lij­ke hals lik­te, Simo­ne. Gelei­de­lijk liep ik naar het die­pe­re gedeel­te waar­door jij niet meer met je voe­ten bij de bodem kon en bleef drij­ven in mijn omhel­zing. Je vol­was­sen bor­sten, waar alle jon­gens op de cam­ping ’s nachts van wak­ker lagen Sofia, hin­gen loom op mijn onder­ar­men. […]  Lees ver­der