Andreas Burnier

Ballade van het dorstige dromen

  • Fictief

Weet je nog hoe het voel­de? Olga?

Hoe ik ach­ter je stond in het zwem­bad en mijn armen om je heen gesla­gen had? Och lie­ve Bel­in­da, jij hield je hoofd iets naar ach­ter zodat ik je in je nek kon kus­sen. Voor­zich­tig, omdat het de eer­ste keer was dat ik je kus­te Son­ja. En Cla­ra, Lees ver­der