50books – jaar 2015 – vraag 22

Deze blog­post is deel 22 van 49 in de serie 50books — 2015

Van­daag wil ik het heb­ben over De man die de taal van de slan­gen sprak door And­rus Kivirä­hk. Nee toch, zal de trou­we lezer van mijn blog den­ken, daar heb je gis­ter en eer­gis­ter ook al over geschre­ven. Klopt hele­maal. Maar ik weet dat er lezers zijn die alleen voor de weke­lijk­se #50books vraag naar mijn blog komen (no hard fee­lings!) en die wil ik ook graag atten­de­ren op dit bij­zon­de­re boek. Dus van­daar. […]  Lees ver­der

De wereld draait door

In het bos waar de jon­ge Leem­et opgroeit woont ook de zon­der­ling Mee­me. Op een dag dat hij door zijn oom is mee­ge­no­men voor het bij­wo­nen van een cre­ma­tie op het strand, zwerft Leem­et wat rond in de buurt en stuit op Mee­me die tegen een boom­stronk aan ligt. De moe­der van Leem­et had haar zoon op het hart gedrukt nooit een vlie­gen­zwam van Mee­me aan te nemen omdat hij daar meest­al op ligt te kau­wen. Dit­maal ech­ter treft Leem­et hem aan ter­wijl hij zich tegoed doet aan een fles wijn. Mee­me en Leem­et raken aan de praat maar wan­neer Leem­et weer ver­der wil gaan biedt Mee­me hem toch nog iets aan. Geen vlie­gen­zwam ech­ter en zelfs geen wijn. […]  Lees ver­der

Hoe doet de slang?

Het was altijd een leuk spel­le­tje met de klein­kin­de­ren wan­neer het mijn beurt was om ze naar bed te bren­gen. Hoe doet de koe? Boeh! Hoe doet de eend? Kwek­kwek! Hoe doet de kik­ker? Kwaak! Hoe doet de hond? Woef! Hoe doet de kat? Miauw! Enzo­voorts. Om altijd te ein­di­gen met de slang. Hoe doet de slang? Sssss… sssss… Steeds zach­ter zodat ze zich­zelf in slaap wieg­den. Wel­te­russssten jon­gens­sss.…. […]  Lees ver­der