Annejet van der Zijl

De Oogst 2001 — 2010 (2) & (3)

De week­end­tas staat inge­pakt in een hoek van de kamer te wach­ten. Mor­gen in de loop van de och­tend zal hij in de ach­ter­bak van de auto ver­dwij­nen. Tij­de­lijk. Om er in Meche­len weer uit­ge­haald te wor­den. Lek­ker een paar daag­jes in een rus­tig hotel. Met mijn Inge. Beet­je uit­sla­pen, Lees ver­der

Iedere tijd haar eigen misdadiger

Lief­de is de dwa­ze over­waar­de­ring van het mini­ma­le ver­schil tus­sen het ene seks­ob­ject en het ande­re.’

Deze spreuk las ik in de bio­gra­fie over prins Bern­hard, geschre­ven door Anne­jet van der Zijl. Zij citeert hier uit het boek Vóór de zond­vloed. Ber­lijn in de jaren twin­tig van Otto Frie­d­rich:

Lees ver­der

Bernhard — Een verborgen geschiedenis

Gis­ter­avond begon­nen in Bern­hard — Een ver­bor­gen geschie­de­nis, geschre­ven door Anne­jet van der Zijl. In de pro­loog geeft Anne­jet aan dat ze als kind arche­o­loog wil­de wor­den: “Zo’n ouder­wet­se, zoals je die in films ziet: iemand die, ter­wijl ieder­een hem voor gek ver­klaart, blijft zoe­ken Lees ver­der