Referendum

Inge wil­de het nieuws van acht uur zien. Daar heb je toch een app voor, pro­beer­de ik nog maar ze was onver­bid­de­lijk: de tv moest aan. Ik keek op de klok. Kwart voor. Zul­len we nog even­tjes wach­ten? Nee.
Met een zucht (‘een zucht geeft lucht, zei een col­le­ga van­daag’) leg­de ik mijn boek Lees ver­der

Love

Zwie­rend komt ze aan­ge­lo­pen. Het lijkt of ieder­een haar de ruim­te gunt die ze zich­zelf onbe­wust toe eigent door haar flad­de­ren­de stijl van bewe­gen. Men­sen stap­pen opzij, laten haar pas­se­ren en blij­ven ver­vol­gens nog een tijd lang sta­ren naar de sier­lij­ke ver­schij­ning die Lees ver­der