De goede dictator

Op mijn blog­plan­ning zag ik van­och­tend dat ik de don­der­dag had gere­ser­veerd voor ‘geschie­de­nis’. Het idee voor van­daag was om naar aan­lei­ding van het boek Jouw gezicht zal het laat­ste zijn (door João Ricar­do Pedro) die­per in te gaan op de Por­tu­ge­se geschie­de­nis. Ik merk­te name­lijk tij­dens het lezen van dit boek dat een hoop ver­wij­zin­gen naar bij­voor­beeld de dic­ta­tuur onder Sala­zar, de oor­log in Ango­la en de Anjer­re­vo­lu­tie aan mij voor­bij gin­gen. […]  Lees ver­der