Einde zomervakantie

Eind augus­tus heb­ben we toch nog kans gezien om een paar daag­jes met ons twee­tjes door te bren­gen in Zee­land. Als afslui­ter een bezoek­je aan Ant­wer­pen. […]  Lees ver­der