50books – jaar 2015 – vraag 46

Deze blog­post is deel 46 van 49 in de serie 50books — 2015

Waar ik erg goed in ben: oprui­men. Maar dan wel in de pro-actie­ve vari­ant ervan, name­lijk zor­gen dat je niet al te veel rom­mel aan­schaft en zeker niet lan­ger dan nodig is bewaart. Dat maakt het oprui­men een stuk mak­ke­lij­ker, is mijn erva­ring. […]  Lees ver­der