Arjen Duinker

Fabriek

De titel van onder­staand gedicht is ‘Fabriek’. Ik heb veel moei­te gedaan om te begrij­pen waar­om, ech­ter nog geen aan­kno­pings­pun­ten gezien. Mijn eer­ste ken­nis­ma­king met een fabriek was in de zomer van ’77 of ’78.… Lees ver­der »Fabriek