Melk

In de serie Moder­ne mythen schrijft Arjen van Vee­l­en weke­lijks over een moder­ne mythe in het NRC. Van­daag las ik er een­tje in de krant van 27 novem­ber 2012 (ik lig inder­daad enke­le weken ach­ter, maar ben naar­stig bezig om de ach­ter­stand goed te maken). Dit­maal ging het over boe­ken. De titel was Voo­doo met boe­ken, en de strek­king was waar­om wij in het digi­ta­le tijd­perk toch zo vast­hou­den aan het tast­ba­re boek. Zeker wan­neer we het boek gele­zen heb­ben. Dan is het vol­gens Arjen eigen­lijk niet meer dan een leeg melk­pak: […]  Lees ver­der