Alle berichten met tags “Arnhem

reactie 0

Donderdag, 6 december 2018

Van 1996 tot en met 2016 heb ik in Arn­hem gewoond. Ten­min­ste, dat dacht ik. Nu ik Arn­hem heb ver­ruild voor de gemeen­te Bem­mel kreeg ik van de sint een boek­je waar­in al met­een op de eer­ste blad­zij­des dui­de­lijk werd gemaakt dat ik al die… Lees meer

reactie 0

Ik hou het voor gezien

Jaren gele­den ging ik samen met een col­le­ga naar de drop­ping van para­chu­tis­ten boven de Gin­kel­se hei. Het was voor mij de eer­ste keer. Ik had er veel over gehoord sinds we in Arn­hem woon­den, maar het was er al die tijd nog nooit van… Lees meer

reactie 0

Naar huis

Van­och­tend stond de taxi net­jes op tijd te wach­ten. We had­den om 10 uur afge­spro­ken maar mijn col­le­ga had ik nog niet gezien bij het ont­bijt. Ik leg­de mijn kof­fer ach­ter in de auto en ging terug naar de recep­tie om te zien of hij… Lees meer

reactie 0

Bridge to Bridge — editie 2018

Ik was weer eens in een kerk. Meest­al is dat ofwel wegens een com­mu­nie­feest, brui­loft of begra­fe­nis. Deze keer geen van al. De Eus­e­bi­us kerk was omge­to­verd tot de ont­vangst­ruim­te voor de Brid­ge to Brid­ge run in Arn­hem. Hier kon het start­be­wijs opge­haald wor­den en… Lees meer

Reacties 6

Hand in hand over de Mandelabrug

In de begin­ja­ren van het uit­gaans­le­ven van onze jong­ste zoon wer­den wij ’s nachts een keer wak­ker gebeld met het alar­me­ren­de bericht dat hij op de Man­de­la­b­rug van zijn fiets was getrok­ken en in elkaar gesla­gen door enke­le opge­scho­ten jon­gens. Ach­ter­af gezien is hij er met wat… Lees meer

Het zal je wijk maar wezen…

Van­och­tend ver­trok ik iets later dan gewoon­lijk naar het werk. Toen ik de straat uit­reed begon juist het nieuws van 7 uur. Op Omroep Gel­der­land wordt dat eerst voor­af­ge­gaan door loka­le berich­ten uit de regio. Er werd een mel­ding gemaakt over een over­val met dode­lij­ke afloop… Lees meer