De Oogst 2001 — 2010 (1)

Vori­ge week (vrij­dag 2 juli 2010) begon in de NRC een nieu­we serie boek­be­spre­kin­gen. Ik citeer: “De jaren nul barst­ten van de spraak­ma­ken­de non-fic­tie – van ‘No Logo’ tot ‘Dead Aid’. In de serie ‘De Oogst 2001 – 2010’ elke week een boek dat onze blik op de wereld ver­an­der­de.” De aftrap wordt gedaan aan de hand van het boek ‘Radi­ca­le Ver­lich­ting. Hoe Neder­land­se den­kers het gezicht van onze cul­tuur voor­goed ver­an­der­den.’ Het is geschre­ven door Jona­than Israel en ver­scheen als ‘Radi­cal Enligh­ten­ment’ begin 2001. […]  Lees ver­der