Oeverloosheid

Gis­ter las ik een recen­sie over De man zon­der ziek­te, een nieuw boek door Arnon Grun­berg. Het boek zelf heb ik nog niet gele­zen, dus of ik het met de strek­king van de recen­sie eens ben kan ik nu niet zeg­gen. Maar daar wil ik het ook niet over heb­ben. Tij­dens het lezen viel me name­lijk iets Lees ver­der

A Social Revolution

Dat schiet ook niet echt op, zeg.” Het was een ter­loop­se opmer­king. Een bood­schap die schijn­baar ach­te­loos de ruim­te inge­slin­gerd werd. Waar, al naar gelang de ont­van­ger, moest blij­ken of het in een poten­ti­eel tijd­bom­me­tje kon ont­aar­den. Onder­werp waren de gebeur­te­nis­sen Lees ver­der

Datumloze dagen — Jeroen Brouwers

Als een reeks datum­lo­ze dagen. Zo voel­den de voor­bije twee weken aan. Geen dic­ta­tuur van de agen­da met dead­lines, miles­to­nes en deli­ver­a­bles.
Daar­voor in de plaats elke och­tend een sta­pel beschik­ba­re uren die naar wil­le­keur inge­vuld moch­ten wor­den. Met voor­na­me­lijk Lees ver­der