Lezen

Ruim een week gele­den ging inter­net voor de eer­ste kapot. Zomaar, ineens was er geen ver­bin­ding meer. Beet­je gebeld met de help­desk. Beet­je geklaagd. Beet­je gerom­meld met de ver­schil­len­de dra­den. Een dag erna deed inter­net het weer. Om er enke­le dagen later weer mee te stop­pen. Lees ver­der

De voorlezer

Ze was een aan­dach­ti­ge toe­hoor­ster. […] Toen de dagen lan­ger wer­den, ging ik lan­ger door met lezen om in de sche­me­ring met haar in bed te lig­gen.
Wan­neer ze op mij was inge­sla­pen, op de bin­nen­plaats de zaag was ver­stomd, de merel zong en er van de kleu­ren van
Lees ver­der