postnl

Op woens­dag­avond 8 febru­a­ri trof ik bij thuis­komst tus­sen alle post ook een brief­je aan van Bas. Voor wie niet op de hoog­te is, Bas werkt bij post­nl. En dat is geen tik­fout. Het moet echt post­nl zijn. Daar­na volgt die punt om aan te geven dat het ein­de van de zin bereikt is. Niet dat je denkt dat er een punt tus­sen post en nl zou moe­ten staan en dat ik me daar­in heb ver­gist. Zoek je ech­ter naar post­nl op inter­net, dan krijg je wel met punt nl te maken ach­ter post­nl. Het ziet er dan zo uit => www.postnl.nl waar­bij ik er met­een voor kies om de zin te laten door­lo­pen anders zou ik als­nog een punt ach­ter postnl.nl moe­ten zet­ten wat weer voor ver­de­re ver­war­ring zou zor­gen. […]  Lees ver­der