Samenloop van omstandigheden

Wie van jul­lie gebruikt er iTu­nes om muziek af te spe­len? En wie gebruikt dan wel eens de ‘random’ func­tie? Ik wel. En laat ik het mild uit­druk­ken, maar ik haat die func­tie in het kwa­draat. In totaal heb ik tegen de zes­tig dui­zend mil­joen (vol­gens mijn jong­ste klein­zoon) Lees ver­der