Samenloop van omstandigheden

Wie van jul­lie gebruikt er iTu­nes om muziek af te spe­len? En wie gebruikt dan wel eens de ‘random’ func­tie? Ik wel. En laat ik het mild uit­druk­ken, maar ik haat die func­tie in het kwa­draat. In totaal heb ik tegen de zes­tig dui­zend mil­joen (vol­gens mijn jong­ste klein­zoon) muziek­fi­les op mijn lap­top staan, edoch de ran­do­mi­zer van iTu­nes is in staat om er via een niet te door­gron­den algo­rit­me altijd dezelf­de hon­derd (ik ben nog steeds in een mil­de stem­ming) num­mers uit te pik­ken. Als­of de ande­re zes­tig dui­zend mil­joen minus hon­derd niet de moei­te waard zijn. […]  Lees ver­der