50books – jaar 2015 – vraag 36

Deze blog­post is deel 36 van 49 in de serie 50books — 2015

We zaten in de bus op weg naar de Brid­ge to Brid­ge run in Arn­hem. Het start­schot voor de 16km zou om 12 uur klin­ken. “Ben je er hele­maal klaar voor?” vroeg ik aan Luel­la. Dat bleek niet zo te zijn. De hele week was ze al wat ziek­jes geweest en van een goe­de voor­be­rei­ding in de voor­gaan­de dagen was geen spra­ke geweest. Ze zag er eigen­lijk ont­zet­tend tegen­op. Waar ze voor­al bang voor was was dat ze tij­dens de loop plot­se­ling ont­zet­ten­de hon­ger zou krij­gen. Dat was haar name­lijk al eer­der over­ko­men. […]  Lees ver­der

Snelkoken

Twee weken gele­den ren­de ik mijn eer­ste hal­ve mara­thon ooit. Bin­nen de twee uur. Op de maan­dag erna voel­de ik me fit genoeg om een rond­je van vijf kilo­me­ter te doen om mijn spie­ren wat los­ser te krij­gen. Want ondanks dat ik me ‘s och­tends super­fit voel­de ver­dween dat goe­de gevoel naar­ma­te de dag vor­der­de. Bij dat rond­je is het ver­vol­gens geble­ven. Op dins­dag begon ik ver­kou­den te wor­den. Woens­dag kwam er keel­pijn bij. En de daar­op­vol­gen­de dagen leek het wel of ik con­ti­nue met koorts rond­liep. Bij de min­ste of gering­ste onver­wach­te bewe­ging sloeg de dui­ze­lig­heid toe. Ver­stan­dig­heids­hal­ve besloot ik rust te hou­den voor wat betreft het hard­lo­pen. […]  Lees ver­der