Mechelen (voor www.vitaal.nl)

Alweer een week gele­den slen­ter­de ik samen met mijn Inge door Meche­len, Bel­gië. Wij waren zo onge­veer de eni­ge toe­ris­ten in deze stad die door de plaat­se­lij­ke VVV geaf­fi­cheerd wordt als een ern­sti­ge bedrei­ging voor Brug­ge en Gent. Er wordt Lees ver­der

Einde zomervakantie

Eind augus­tus heb­ben we toch nog kans gezien om een paar daag­jes met ons twee­tjes door te bren­gen in Zee­land. Als afslui­ter een bezoek­je aan Ant­wer­pen.

~ ~ ~