Proef

Hij pakt het meta­len stuk gereed­schap op van de tafel en laat het los­jes balan­ce­ren in de palm van zijn hand. Per­fect in even­wicht. Tevre­den sluit hij zijn hand en brengt de voor­kant van het voor­werp dich­ter bij zijn gezicht. Aan­dach­tig bestu­deert hij de pun­ti­ge uit­ein­des. Zijn scher­pe blik op zoek naar onvol­ko­men­he­den of ach­ter­ge­ble­ven res­ten van vori­ge ses­sies. Niets van dat al te bespeu­ren. Lang­zaam laat hij zijn hand zak­ken en kijkt recht in de ogen van de vrouw. Haar lin­ker oog­lid trilt een beet­je. Als hij een min­zaam lach­je op zijn gezicht tovert lijkt zij iets te ont­span­nen. […]  Lees ver­der