De drie spoilers van Tomomi Ishikawa — een mislukte poging tot titelanalyse

This entry is part 8 of 43 in the series Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

Boek­ti­tels. Ik had er een mooie #50books vraag over kun­nen stel­len, maar dat is er niet van geko­men. Mis­schien dat Mart­ha er ruim­te voor weet te vin­den. Bij­voor­beeld: hoe belang­rijk is een boek­ti­tel? Of: moet …