Berlijn

Duelleren rondom paard

Deze blog­post is deel 10 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

De roman Duel met paard van Pau­li­ne Genee heeft een mooi mot­to. Zo mooi dat ik het hier in z’n geheel over­neem:

Als wer­ke­lijk­heids­zin bestaat, en nie­mand zal eraan twij­fe­len dat die bestaans­recht heeft, dan moet er ook iets bestaan dat je ‘moge­lijk­heids­zin’ Lees ver­der

Sterrenkind

  • Fictief

Trots als een pauw stapt ze met haar kin­der­wa­gen par­man­tig door het dorp. Geheel onver­wachts maar zeker niet onge­wenst was daar toch haar kind geko­men. Haar ster­ren­kind.
Zie hoe zij ligt te stra­len onder het deken­tje. Wat is ze geluk­kig met haar komst.
Natuur­lijk ziet ze wel de jaloer­se Lees ver­der