Sterrenkind

Trots als een pauw stapt ze met haar kin­der­wa­gen par­man­tig door het dorp. Geheel onver­wachts maar zeker niet onge­wenst was daar toch haar kind geko­men. Haar ster­ren­kind.
Zie hoe zij ligt te stra­len onder het deken­tje. Wat is ze geluk­kig met haar komst.
Natuur­lijk ziet ze wel de jaloer­se Lees ver­der