Een minsenhart duut soms zoo raor!

Dia­lect!
Opge­groeid in een ‘durps­ke’ vlak­bij Hel­mond (vroe­ger zei ik altijd: tus­sen Eind­ho­ven en Deur­ne, want geas­so­ci­eerd wor­den met Hel­mond, dat lie­ver niet) klonk ons Houts (ik woon­de in Mier­lo-Hout, maar ieder­een sprak over ’t Hout) dia­lect in onze oren natuur­lijk hemels­breed (hels­breed?) anders dan het Hel­monds. Dat klonk har­der, scher­per, onvrien­de­lij­ker. Het werd geknauwd gespro­ken. […]  Lees ver­der